Zdajemy sobie sprawę, że w społeczeństwie jest grupa osób niepełnosprawnych i nie jest to grupa wcale mała. Niestety świat zewnętrzny jest dla nich pełen przeszkód i trudności, z którymi jednak świetnie sobie radzą. Co więcej, są to osoby bardzo ciekawe i chętne świata, wykazujące się dużą inicjatywą jak i dużą chęcią ruchu. Siłownie dla niepełnosprawnych są cenną inicjatywą, która jest dosyć nowym i oryginalnym pomysłem, co najważniejsze pozwala na aktywizację fizyczną poprzez likwidowanie barier. Chociaż to nadal mało znana aktywność, powinno się ją propagować w coraz większej ilości miast. Siłownie takie maja bardzo wiele plusów. Pozwalają m.in na wykonywanie ćwiczeń relaksacyjnych i rehabilitacyjnych, dają możliwość samodzielnego wykonywania ćwiczeń przez osoby poruszające się na wózkach, dają możliwość kontaktów społecznych. Siłownia zewnętrzna dla niepełnosprawnych jest więc nie tylko miejscem aktywności fizycznej, ale także otwiera drogę na nowe kontakty dla takich osób. Pozwala to także na wytworzone większej świadomości społecznej i tolerancji.