Nasze ciało nie jest jednolite, składa się z wielu tkanek i narządów. Anatomia wyróżnia kilka głównych układów budujących organizm. Pierwszy to układ nerwowy, czyli mózg, rdzeń kręgowy i nerwy. Odpowiada on za wszystkie procesy zachodzące w ciele i za sterowanie całym organizmem. Kolejno występują także układ krwionośny, rozprowadzający po ciele tlen i związki odżywcze, układ pokarmowy, odpornościowy, oddechowy i inne. Za ruch organizmu opowiada układ ruchu, zbudowany z układu szkieletowego i mięśniowego. Mięśnie szkieletowe są przyczepione do kości, ich skurcze i rozkurcze powodują poruszanie się odpowiednich części ciała czy kończyn. W ten właśnie sposób powstaje ruch. Zarówno kości, jak i mięśni jest bardzo wiele, mają różne kształty i rozmiary, w zależności od funkcji. Jedne z największych mięśni to mięsień najszerszy grzbietu czy mięśnie kapturowe. Mięśnie kapturowe znajdują się w górnej części pleców, to one są najczęstszym celem masażów. Sprawność ciała człowieka zależy od kondycji wszystkich układów organizmu. Dysfunkcja nawet jednego z elementów ciała wpływa negatywnie na jego ogólną kondycję i zdolność do działania. Zaniedbywanie chociażby jednego, nawet pozornie niegroźnego schorzenia, może mieć tragiczne skutki dla organizmu człowieka.