Wszystkie ule po przeglądzie wiosennym winny być starannie ocieplone nowymi, suchymi matami i poduszkami. Pszczoły należy chronić przed wzajemnymi rabunkami. Podaż pokarmu z pożytku naturalnego, odsklepianych plastrów lub syropu cukrowego pobudza matkę do intensywnego czerwienią. Liczba jaj składanych po oblocie od 100-200 dziennie wzrasta nawet do 1000. Na zwiększającą się ilość czerwiu należy przygotować wolne i zdrowe plastry. Dostatek pierzgi czy pyłku stanowi bodziec zmuszający pszczoły do troskliwej pielęgnacji czerwiu. Warto więc plaster ze zgromadzoną w ubiegłym roku pierzgą wstawić do ula w pobliżu czerwiu. Pomiędzy pierzgą a ostatnią ramką z czerwiem musi znaleźć się pusty plaster. Stosowanie rozwojowego pożytku naturalnego, a więc nektarowego, można w sposób bardzo prosty zastąpić odsklepianiem plastrów z miodem. Odsklepiania dokonujemy co tydzień, każdorazowo odkrywając powierzchnię ok. 200 cm2. Możemy również stosować codzienne karmienie rodzin niewielkimi, bo sięgającymi do 0,5 litra ilościami syropu. Wszystkie te czynności mają na celu pobudzenie pni do rozwoju, a przerywamy je z chwilą pojawienia się pożytku.