Trudno sobie wyobrazić ogródek działkowy bez kwiatów. Aby jednak spełniały one należycie swą ozdobną funkcję, muszą być prawidłowo rozmieszczone, starannie dobrane i pielęgnowane. Wybór miejsc pod uprawę kwiatów wiąże się z układem funkcjonalnym działki, którego istotnymi elementami są: altana, kącik wypoczynkowy, kącik dla dzieci, kompostownik, punkt czerpania wody, furtka oraz system ścieżek. W przypadku pracowniczych ogródków działkowych wybór miejsc przeznaczonych pod uprawę kwiatów oraz powierzchnia tej uprawy, ograniczone są dodatkowo regulaminem P.O.D., który uwzględnić trzeba w fazie projektowania nasadzeń i zasiewów, aby uniknąć późniejszych konfliktów. Takimi miejscami są: kącik wypoczynkowy oraz ścieżka główna łącząca .wejście na działkę z altaną. Wzdłuż ścieżki głównej tradycyjnie uprawia się rośliny ozdobne na rabatach, tzn. na podłużnych zagonach o szerokości 80-100 cm, leżących zwykle po obu jej stronach.