Niedobory mięsa drobiowego oraz jego wysokie ceny przyczyniły się do szerszego zainteresowania drobną hodowlą kur. Nawet niewielkie hodowle, prowadzone tradycyjnym sposobem przy domu czy na działce, dostarczają sporych ilości taniego, delikatnego mięsa oraz jaj. Drób można chować, stosując w żywieniu odpadki kuchenne, zielonki, chwasty itp. przy niedużym dodatku ziarna. Wprowadzenie sztucznych lęgów zlikwidowało zjawisko sezonowości w produkcji kurcząt. Dlatego też odbiór piskląt można dostosować do najdogodniejszego dla nas momentu. Jakość piskląt nie zależy od terminu wylęgu. Warto jednak pamiętać o zróżnicowaniu cen w zależności od czasu zakupu, najwyższa bowiem cena na nie obowiązuje w miesiącach marzec – kwiecień. Przed zamówieniem kurcząt w wylęgarni musimy zdecydować się, jaki typ użytkowy chcemy hodować.