Przed założeniem hodowli królików należy zorientować się, jakimi zasobami paszowymi możemy dysponować. Od bazy paszowej musimy bowiem uzależnić skalę chowu tych zwierząt. Regulaminy pracowniczych ogrodów działkowych zezwalają na prowadzenie chowu królików pod warunkiem spełnienia wymogów sanitarnych oraz zabezpieczenia przed wyrządzaniem szkód przez te zwierzęta (odpowiednie zabezpieczenia, uniemożliwiające ucieczkę). Chów można prowadzić indywidualnie lub zespołowo. Skala chowu uzależniona jest od warunków lokalowych oraz zgody zarządu. Króliki wymagają odpowiednich pomieszczeń, zapewniających dobre warunki higieniczne i produkcyjne. Najlepszym dla nich siedliskiem są drewniane klatki, posiadające właściwe wyposażenie i określoną wielkość. Powierzchnia klatki, jaka powinna przypadać na jedną sztukę dorosłą, wynosi 0,4-0,6 m2, dla młodzieży 0,14-0,16 m2. Odpowiednio zbudowane kojce w pełni gwarantują utrzymanie optymalnego mikroklimatu, decydującego o zdrowotności królików.