Bajka. Każdy z nas, kto tylko usłyszy to słowo, wie, czym ona jest. Kojarzy się wszystkim z dzieciństwem i przywołuje tylko i wyłącznie jak najlepsze wspomnienia. Jednak, kiedy już ktoś ma bardziej dokładnie dookreślić, czym tak naprawdę są bajki, to pojawiają się na tym polu pewne trudności. Najprościej jest więc zapamiętać, iż za bajkę uznaje się krótki utwór literacki z morałem, który stanowi swoiste pouczenie dla tych, którzy się z nią poznają. Bajki mogą być też wierszowana, nierzadko jest o charakterze żartobliwym. Co do samego morału konkretnej bajki, to może się on znajdować na jej początku, końcu, czy też i wynikać ogólnie z jej całościowej treści. Bohaterami bajek mogą być ludzie, zwierzęta, czy przedmioty o cechach ludzkich. Bajki znane są już od Starożytności, i chyba nie ma osoby, która nie znałaby takie określenia jak bajki Ezopa. W Średniowieczu bajki były głównie tłumaczone na łacinę, a ich pełen rozkwit nastąpił w epoce Renesansu. Wyróżnić można dwa rodzaje bajek: bajkę narracyjną oraz bajkę epigramatyczną. W tej pierwszej można bardzo łatwo wyróżnić fabułę, w tej drugiej niekoniecznie. To krótkie przedstawienie powinno chociaż w zarysie przedstawić każdemu, czym tak naprawdę jest bajka. Istnieje bowiem wiele takich słów w naszym języku, co do których na poziomie myślowym, oczywiście zdajemy sobie sprawę, co oznaczają, jednak niekoniecznie potrafimy później wyrazić to własnymi słowami. Taka mała edukacja na pewno więc nikomu nie zaszkodzi, a jedynie się przyda.