Tak określana są bajki terapeutyczna, która naprawdę ostatnimi czasy cieszy się bardzo wielką popularnością. Wszystko dlatego, że naprawdę zaczęto doceniać to, jak bardzo pozytywny ma ona wpływ na psychikę dzieci, bardzo często tych z problemami, pomiędzy trzecim a dziewiątym rokiem życia. Przede wszystkim bajkoterapia pozwala dzieciom przezwyciężyć lęki związane z różnymi sytuacjami w ich życiu. Poprzez wykorzystanie odpowiednio przygotowanego tekstu wyzwala się w dzieciach pozytywne myślenie, pozwala się im rozpoznać emocje im towarzyszące, a także znaleźć główną przyczynę ich złego samopoczucia. Dzięki takim bajkom dzieci zaczynają rozumieć otaczający je świat, i dzięki temu czują się w nim mniej samotne. Dzieci też również dzięki temu uczą się bardzo ważnej umiejętności, jaką jest redukcja stresu, nie wspominając już o tym, że uczą się wzorców pozytywnych zachowań na co dzień. Bajkoterapia uczy dzieci tak ważnej i potrzebnej na co dzień zdolności, jaką jest pozytywne myślenie. Identyfikowanie się z bohaterem bajki terepeutycznej, a także przechodzenie z nim jego trudnej sytuacji w poszczególnych etapach sprawia, że dziecko o wiele bardziej dogłębnie jest zawsze w stanie zrozumieć swój własny problem. Dlatego też terapia poprzez bajkę jest zawsze dopasowywana do indywidualnych potrzeb danego dziecka. Naprawdę, wpływ bajkoterapii na radzenie sobie dzieci z ich problemami jest ogromny i nie należy tego bagatelizować. Można się dzięki temu wiele nauczyć.